Popyt wyniósł 174 482,45 mln zł. Średnia rentowność sięgnęła 0,1 proc., podał NBP.

Przedstawiając w końcu sierpnia harmonogram operacji otwartego rynku planowanych do przeprowadzenia we wrześniu br. NBP zapowiadał operacje podstawowe, w postaci emisji 7-dniowych bonów pieniężnych NBP, rozliczane w terminie T+0, przeprowadzone w dniach 4, 11, 18 oraz 25 września 2020 r.

Bank centralny zapowiadał, że operacje dostrajające i strukturalne przeprowadzane będą z bankami posiadającymi dostęp do operacji podstawowych.