Po pierwsze musimy sobie uświadomić, że jest to w zasadzie konieczność. Po drugie najważniejsze w oszczędzaniu emerytalnym jest wyrobienie sobie nawyku odkładania pewnej, nawet małej, sumy ale w sposób systematyczny, np. co miesiąc. Przy wyrobionym nawyku, wraz z rozwojem naszej kariery i wzrostem wynagrodzenia, w pewnym momencie sumy te zaczną wyraźnie wzrastać. Moim zdaniem wyrobienie tego nawyku jest dużo ważniejsze niż to w co później te środki będą inwestowane. I tu dochodzimy do kolejnego istotnego punktu. Zaoszczędzone pieniądze powinniśmy inwestować zgodnie z naszymi preferencjami. Dla jednych najlepszym sposobem mogą być obligacje, dla innych akcje, a jeszcze inni docenią nieruchomości. Te ostatnie, jak wynika z różnych badań, są jedną z popularniejszych w Polsce metod inwestowania, ale posiadają swoje ograniczenia. Po pierwsze trudno w nieruchomości zainwestować małe sumy, a po drugie płynność tych inwestycji może być mała. Z tego tytułu, zwłaszcza dla tych, którzy rozpoczynają oszczędzanie emerytalne, najlepsze wydają się instrumenty, które można łatwo nabyć za z reguły niewielkie kwoty. Bez wątpienia należą do nich obligacje i akcje. Obligacje skarbowe to jedne z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych a jednocześnie dostępne dla krajowych inwestorów detaliczne obligacje skarbowe indeksowane inflacją w dużym stopniu chronią przed wzrostem cen. I tu kolejna ważna uwaga: część obligacyjna oszczędności emerytalnych ma zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo tych środków i ewentualnie pokrycie wyższej inflacji, a nie generowanie dużych zysków. Do zarabiania wyższych kwot służą akcje. To właśnie te instrumenty w dłuższym terminie (czyli minimum kilkuletnim) pozwolą na zarówno pokonanie inflacji, jak i realny wzrost wartości zgromadzonych oszczędności. Przy czym trzeba pamiętać, że ceny akcji podlegają wysokim wahaniom więc konieczne jest tu przyjęcie odpowiednio długiej perspektywy czasowej oraz przeznaczenie tylko części swoich oszczędności na te instrumenty. Jaką część powinny one stanowić? Nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi, gdyż wiele zależy od naszej tolerancji ryzyka, wieku oraz sytuacji materialnej. Zasadniczo, im ktoś jest młodszy lub w lepszej sytuacji finansowej, tym wartość środków przeznaczonych na akcje, w porównaniu do innych instrumentów inwestycyjnych, może być większa. Natomiast, im bliżej nam do emerytury, tym udział ten powinien być ograniczany, ale niekoniecznie do zera.

Zaoszczędzone na emeryturę środki możemy inwestować na wiele sposobów. Możemy po prostu otworzyć rachunek w biurze maklerskim i rozpocząć dokonywanie transakcji. Są jednak dostępne specjalne formy inwestowania emerytalnego. Jedną z nich jest IKE. IKE to Indywidualne Konto Emerytalne, na którym możemy odkładać i inwestować środki. Zaletą IKE jest to, że przy spełnieniu kilku warunków, na nasze zyski nie będzie nałożony podatek od zysków kapitałowych. W dłuższym terminie wpłynie to istotnie na osiągniętą stopę zwrotu. Założenie IKE jest dobrowolne i to my w pełni decydujemy gdzie je założymy oraz w co będziemy inwestować zebrane na nim środki. Mamy więc pełną kontrolę nad naszymi pieniędzmi. Wpłat na IKE możemy dokonywać w dowolnym momencie. Musimy jedynie pamiętać, że co roku obowiązuje maksymalny limit wpłat, którego nie możemy przekroczyć. Wartość tych limitów prezentuje poniższy wykres:

ikona lupy />
Fot. materiały prasowe

Co ważne, gdyby zaskoczyły nas w życiu nieprzewidziane wydatki, to oczywiście w dowolnym momencie możemy wycofać nasze środki z IKE.

Reklama

Wybierając IKE warto zwrócić uwagę na wybór instrumentów, które dana instytucja nam oferuje. Najlepszym rozwiązaniem byłaby jak najszersza ich paleta i przede wszystkim łącząca część akcyjną z obligacyjną. Ważne jest również, czy oprócz samego IKE mamy dostęp do materiałów, które pomogą nam w decyzjach inwestycyjnych, czyli np. analiz rynkowych, doradztwa inwestycyjnego.

Na koniec jedna bardzo ważna uwaga. Emerytura to zwykle perspektywa kilku, kilkunastu, bądź kilkudziesięciu lat, więc mamy trochę czasu na oszczędzanie. Natomiast tym, o co absolutnie powinniśmy zatroszczyć się tu i teraz, jest tzw. poduszka bezpieczeństwa. Są to nasze oszczędności , które mają nam pomóc jeśli pojawią się nieprzewidziane wypadki np. utrata pracy (do czasu znalezienia nowej), konieczność naprawy auta, leczenie itp. Te środki powinny być dla nas dostępne w każdej chwili i przechowywane w bezpieczny sposób (np. rachunek bankowy, lokata, obligacje detaliczne skarbu państwa). Tych środków nie inwestujemy w nic co jest ryzykowne i niepłynne. Dopiero gdy mamy zbudowaną poduszkę bezpieczeństwa powinniśmy zacząć inwestować w naszą emeryturę.