31 marca upływa termin składania deklaracji wystąpienia z Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) – informuje wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk. Jak podkreśla, obecnie w systemie oszczędza ok. 2,6 mln osób, a wartość aktywów to ok. 13,5 mld zł.

Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju zaznacza, iż ta kwota wzrośnie do 14 mld zł, ponieważ przekazana właśnie została tzw. opłata roczna.

Kto dostanie na konto PPK 240 zł?

Reklama

Do kogo trafią pieniądze? „ Dopłatę roczną w wysokości 240 zł otrzymują uczestnicy PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez uczestnika PPK i podmiot zatrudniający) wynoszą co najmniej 3,5 proc. 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc. (osoby z miesięcznym wynagrodzeniem nieprzekraczającym 1,2 minimalnego wynagrodzenia), muszą zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty” – wynika z komunikatu PPK.

Kiedy pieniądze trafią do oszczędzających?

Według przepisów pieniądze na tzw. dopłaty roczne muszą być przekazane do 15 kwietnia.

Bartosz Marczuk pytany o to, ile do tej pory wynoszą tzw. średnie oszczędności w PPK, powiedział, że test to ok. 5 tys. zł, ale - jak mówił - rekordzista ma na koncie 660 tys. zł, natomiast osoby, które weszły już w wiek emerytalny i mogą wypłacić wszystkie zgromadzone środki, wypłacają średnio ok. 7-8 tys. zł.

Kiedy nie przysługuje tzw. dopłata roczna?

Jak wynika przepisów, dopłata roczna nie przysługuje, jeśli uczestnik PPK:

  • w którymkolwiek miesiącu, w którym wysokość wpłat podstawowych finansowanych przez niego wynosiła mniej niż 2 proc. jego wynagrodzenia - osiągnął łączne miesięczne wynagrodzenie, ze wszystkich źródeł, przekraczające kwotę odpowiadającą 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia,
  • po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął dokonywanie wypłat środków zgromadzonych na jego rachunku PPK

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo.

Źródło: MojePPK.pl, PAP, Forsal.pl