"1 czerwca, jak co roku rozpoczęliśmy waloryzację stanu kont i subkont osób ubezpieczonych w ZUS, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Stan kont i subkont ubezpieczonych zwiększył się o 450 mld złotych" - powiedziała prof. Uścińska.

Osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. złotych, dopisaliśmy prawie 65 tys. złotych

"Przykładowo osobie, która zgromadziła na koncie w ZUS 450 tys. złotych, w wyniku waloryzacji dopisaliśmy prawie 65 tys. złotych. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. złotych w postaci składek i kapitału początkowego, to dzięki waloryzacji stan konta zwiększył się o ponad 122 tys." - dodała szefowa ZUS.

Reklama

Zwróciła uwagę, że wskaźniki waloryzacji składek w ostatnich latach były wysokie i pozwalały na pomnożenie kapitału emerytalnego w ZUS na poziomie nienotowanym na żadnej lokacie.

Do waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie i subkoncie ubezpieczonego na 31 stycznia 2022 r. ZUS przyjął wskaźnik 114,40 proc. dla składek emerytalnych zewidencjonowanych na koncie i 109,20 proc. dla środków zewidencjonowanych na subkoncie.

Informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS otrzyma każdy urodzony po 31 grudnia 1948 r.

Zakład podał, że dane z dokonanych waloryzacji rocznych będą w najbliższych dniach udostępnione na profilach ubezpieczonych na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Kolejnym krokiem jest przygotowanie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU) według stanu na 31 grudnia 2022 r.

Informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS otrzyma każdy urodzony po 31 grudnia 1948 r., który choćby przez chwilę w swoim życiu podlegał pod powszechny system ubezpieczenia społecznego i co za tym idzie, na którego koncie w ZUS zaewidencjonowano choćby jedną składkę.

Z informacji z ZUS adresat dowie się, ile na swoim koncie emerytalnym zgromadził składek w wysokości nominalnej oraz po przeprowadzanej przez ZUS co roku waloryzacji. Tak jak w ubiegłym roku ZUS udostępni te dane przez internet, na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Od 2020 r., zgodnie z przepisami Zakład nie wysyła już papierowych listów w tej sprawie, chyba że poprosi o to klient.

Autorka: Karolina Kropiwiec