Polacy ciągle postrzegają inflację jako główny problem w kraju (53 proc.), ale coraz bardziej zaczynają zwracać uwagę na problemy opieki zdrowotnej (45 proc.), wynika z raportu Ipsos.

Nastroje już się nie poprawiają

Zatrzymał się ogólny trend poprawy nastrojów - 66% Polaków negatywnie ocenia bieg spraw w kraju; 39% badanych ocenia, że ich sytuacja materialna pogorszyła się w ostatnich miesiącach.

"Inflacja pozostaje głównym powodem niepokoju Polek i Polaków. Wskazuje na nią 53% badanych. Jest to jednak wyraźny spadek w stosunku do poprzednich pomiarów. Z kolei opieka zdrowotna z wynikiem 45% staje się coraz mocniejszym zmartwieniem. W dalszej kolejności wymieniane są korupcja i finansowe lub polityczne skandale (28%) czy konflikty zbrojne (27%)" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Mimo malejącej inflacji Polacy są bardziej sceptyczni, jeśli chodzi o dynamikę wzrostu cen. W sierpniu niemal taka sama grupa badanych spodziewała się utrzymania tempa wzrostu cen (42%), co jego spadku (41%). Nastąpiło więc wyhamowanie trendu coraz bardziej optymistycznych prognoz w temacie inflacji.

Czy sprawy w kraju idą w dobrym kierunku?

Podobnie zatrzymany został trend poprawy nastrojów, jeśli chodzi o ocenę biegu spraw w kraju. Od początku roku malał odsetek negatywnych ocen, jednak w sierpniowym pomiarze nastąpił ich nagły wzrost. Dwóch na trzech Polaków (66%) uważa, że sprawy w kraju idą w złym kierunku. Takiego zdania są przede wszystkim ludzie z wyższym wykształceniem i żyjący w miastach między 200 a 500 tysięcy mieszkańców. Odsetek optymistów spadł z 26% w czerwcu do 20% w aktualnym pomiarze. Więcej niż połowa badanych (55%) uważa ponadto, że sytuacja gospodarcza Polski pogorszyła się w ciągu minionego roku, a 39% obawia się jeszcze gorszej kondycji gospodarki w przyszłości, podkreślono.

Sytuacja materialna

39% badanych ocenia, że ich sytuacja materialna pogorszyła się w ostatnich miesiącach. Niemal co piąty (19%) obawia się dalszego pogorszenia własnej sytuacji. O swoją sytuację materialną w przyszłości najbardziej martwią się ludzie z podstawowym wykształceniem oraz żyjący w średnich miastach między 50 a 100 tysięcy mieszkańców. 71% wydaje tyle, ile zarabia, podczas gdy 18% może pozwolić sobie na oszczędzanie.

Chociaż większość badanych (60%) jest przekonanych o tym, że warto odkładać pieniądze, to jednocześnie podobny odsetek deklaruje, że nie uda im się niczego odłożyć w najbliższych miesiącach (57%). Jedynie co piąty przewiduje, że oszczędzi pieniądze w ciągu kolejnego roku, wskazano również.

Polki i Polacy są ostrożniejsi

"Sierpień przyniósł wyhamowanie pozytywnych trendów obserwowanych przed wakacjami. Chociaż statystyki GUS wskazują, że inflacja ciągle spada, to nie przekłada się to już na poprawę nastrojów badanych. Polki i Polacy są ostrożniejsi, również w kwestii przewidywania tempa wzrostu cen w przyszłości. Trochę światła na tę sprawę rzuca badanie najważniejszych niepokojów Polaków. Wprawdzie inflacja pozostaje liderem w tym rankingu, ale coraz ważniejszym zmartwieniem staje się druga w kolejności opieka zdrowotna. Wraz z powolną poprawą w temacie inflacji, inne problemy wysuwają się na pierwszy plan" - podsumowała liderka zespołu Public Affairs w Ipsos Polska Joanna Skrzyńska, cytowana w materiale.

Comiesięczne badanie online Ipsos "What Worries the World" przeprowadzono w 29 krajach w dniach 21 lipca - 4 sierpnia 2023 roku, w Polsce reprezentatywna próba w wieku od 16 do 74 lat liczyła 500 osób. Badanie Ipsos dotyczące nastrojów ekonomicznych Polaków przeprowadzono w ramach sondażu wielotematycznego Omnibus CAPI w dniach 3-7 sierpnia 2023 roku na liczącej 1000 osób reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 15 i więcej lat.

(ISBnews)