Zgodnie z danymi KNF do 13 listopada br. zakończono 50 548 postępowań mediacyjnych dotyczących sporów związanych z umowami o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty, z czego w 37 363 przypadkach zawarto porozumienie. Oznacza to, że prawie 74 proc. postępowań zakończyło się zawarciem ugody pomiędzy stronami - zaznaczyła Komisja.

Jak przypomniała KNF, mediacje w Sądzie Polubownym przy KNF prowadzone są od października 2021 r. Projekt ten aktualnie obejmuje niemal 55 tys. postępowań. Ugody zawierane są w oparciu o koncepcję zakładającą, że kredyt w walucie obcej od początku był kredytem złotowym. (PAP)