Zgodnie z informacją podaną przez GUS, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w 2023 roku wyniósł 2.678,30 zł.

Jest to wzrost w stosunku do 2022 roku, kiedy to przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę wynosił 2.249,79 zł.