"Do 7 lutego 2021 roku podpisano z beneficjentami 85 546 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 516,6 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 314,3 mld zł, czyli 91,1 proc. całej dostępnej alokacji środków UE" - czytamy w komunikacie.

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 7 lutego 2021 roku złożono 171 606 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 832,9 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 517,1 mld zł, tj. 149,8 proc. funduszy na lata 2014-2020.

"Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 268,4 mld zł, w tym dofinansowanie UE 178,3 mld zł, co stanowi 51,7 proc. alokacji" - czytamy także.