Prezes UOKiK nakazał też spółce zaniechanie kwestionowanych praktyk, czemu nadał rygor natychmiastowej wykonalności.

“Wydałem decyzję dotyczącą Funduszu Hipotecznego Yanok z Krakowa. Firma ta wystawia tak zwane weksle inwestycyjne, które są ryzykowną formą inwestowania środków. Mechanizm działania polega na tym, że konsument przekazuje pieniądze przedsiębiorcy, ten wystawia weksel i z tych środków udziela pożyczek zadłużonym mikro i małym firmom, podmiotom o złym standingu finansowym - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Prezes przypomniał, że w zeszłym roku wydał ostrzeżenie konsumenckie przed lokowaniem pieniędzy w weksle inwestycyjne wystawiane przez Fundusz Hipoteczny Yanok.

Szef UOKiK wyjaśnił, że Fundusz Hipoteczny Yanok posługuje się wekslem w sposób sprzeczny z jego funkcją.

Reklama

“Weksle wystawiane przez Fundusz Hipoteczny Yanok nie służą bowiem zabezpieczeniu spłaty zobowiązania, a ich celem jest pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, w tym w obszarze ryzykownych pożyczek dla innych przedsiębiorców” - mówi prezes.

Wskazuje on, że spółka Fundusz Hipoteczny Yanok wykorzystuje weksel jako sposób do pozyskania kapitału od konsumentów, tym samym wprowadza konsumentów w błąd dając i złudne poczucie bezpieczeństwa inwestycji oraz “mamiąc ich potencjalnymi zyskami, podczas gdy w rzeczywistości zabezpieczone są interesy Funduszu Hipotecznego Yanok”.

Jak informuje UOKiK śledztwo w sprawie Funduszu Hipotecznego Yanok prowadzi Prokuratura Okręgowa w Krakowie. O nierzetelnej działalności tej spółki poinformowany został Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Jak informuje UOKiK decyzja nie jest prawomocna - przysługuje od niej odwołanie do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK poinformował też, że prezes urzędu prowadzi postępowanie przeciwko firmie Brewe Leasing z Warszawy, która oferuje weksle pod nazwą “Kwit dochodowy” - konsument wpłaca pieniądze, otrzymuje “Kwit dochodowy”, a za jego środki firma finansuje przedmioty leasingu np. zakup samochodów oraz nabywa wierzytelności w ramach usług faktoringowych.

“Brewe Leasing informuje, że przedsięwzięcie jest rentowne, a potencjalny zysk może wynieść od 7,5 proc. do 9,5 proc. Z ustaleń urzędu wynika, że spółka zawiera umowy leasingowe z firmami, które nie mają szans na kredyt bankowy. Ponadto konsumenci nie dysponują wekslami, ponieważ zostają one złożone w depozycie, którego administratorem jest podmiot wybrany przez Brewe Leasing - co może utrudniać wyegzekwowanie roszczeń” - tłumaczy UOKiK.

Zarzuty Prezesa UOKiK dotyczą pozyskiwania kapitału w sposób naruszający dobre obyczaje, wprowadzania w błąd odnośnie do bezpieczeństwa i korzyści finansowych.