Wasko miało 1,72 mln zł straty netto, 2,15 mln zł straty EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Wasko odnotowało 1,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,15 mln zł wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,53 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 58,36 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszych trzech miesiącach 2018 r. grupa osiągnęła marżę brutto na poziomie 15%, co oznacza spadek rentowności w odniesieniu do poziomu sprzed roku. W okresie objętym sprawozdaniem udział sprzedaży grupy spadł skutkując spadkiem rentowności w tym segmencie działalności, co rzutuje na obniżenie pozostałych wskaźników wyniku finansowego. Niski poziom rentowności w I kwartale roku jest zjawiskiem odnotowywanym historycznie i spójnym z obserwowaną sezonowością działalności grupy. Grupa kapitałowa Wasko zachowuje bardzo stabilną i bezpieczną strukturę finansowania majątku, w związku z czym wskaźniki płynności wskazują na wysoką zdolność GK Wasko do regulowania zobowiązań bieżących, o czym świadczą wysokie wskaźniki płynności oraz niskie wskaźniki zadłużenia" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I kw. 2018 r. wyniosła 2,89 mln zł wobec 1,6 mln zł straty rok wcześniej.

Wasko - spółka z branży IT - świadczy kompleksowe usługi informatyczne i integracyjne oraz serwisowe. Akcje spółki zadebiutowały na GPW w 2001 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 247 mln zł w 2017 r.

(ISBnews)