Zysk operacyjny wyniósł 15,9 mln zł wobec 40,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 295,51 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 293,66 mln zł rok wcześniej.

"Sprzedaż eksportowa Grupy Forte wyniosła 259 259 tys. zł - 88% sprzedaży ogółem (w I kwartale roku 2017 r. - 257 396 tys. zł - 88%).  Liderami na rynkach eksportowych są rynki krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria), Francja oraz Hiszpania. Sprzedaż na rynku polskim wyniosła 36 254 tys. zł (12%) wobec 36 263 tys. zł  (12%) w analogicznym okresie roku 2017 i koncentrowała się w dwóch głównych kanałach dystrybucji: tradycyjne sklepy meblowe oraz sieci handlowe" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 0,55 mln zł wobec 29,94 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I kwartale 2018 na negatywne wyniki grupy wpłynęły skumulowane efekty:

* wysokiej ceny rynkowej płyty wiórowej;

* ograniczonej dostępności płyty wiórowej, skutkujące koniecznością wykorzystywania do produkcji droższej płyty laminowanej;

* w konsekwencji powyższego -niepełne wykorzystanie własnych mocy produkcyjnych oklejania płyty;

* wciąż jeszcze ograniczone możliwości realizacji rosnącej liczby zamówień" - czytamy w raporcie.

W ocenie zarządu, dzięki uruchomieniu własnego zakładu produkcji płyty drewnopochodnej, w wynikach finansowych II kwartału 2018 r. zacznie być widoczny pozytywny wpływ wykorzystania własnej, tańszej płyty, podano także.

"Ponadto, dzięki realizowanym zmianom i projektom, które były wdrażane od przełomu 2018 roku, grupa jest w stanie zapewnić dodatkowe moce produkcyjne, których wykorzystanie powinno przynieść pozytywne efekty finansowe od III kwartału 2018 r. i znacznie wzmocnić dynamikę sprzedaży w sezonie 2018/2019" - czytamy dalej.

"Mając na uwadze naturalny niższy wpływ zamówień na meble w II kwartale każdego roku, grupa w II kwartale 2018 r. będzie w stanie zrealizować pełny portfel zamówień (zarówno zaległych, jak i bieżących), jak również bezpiecznie zbudować zapas mebli pod realizację wysyłek w okresie tzw. wysokiego sezonu zaczynającego się już w połowie III kwartału" - zapowiedziano także.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2017 r. spółka miała 1 096 mln zł skonsolidowanych przychodów. 

(ISBnews)