Grupa WP nadal nastawiona akwizycyjnie, dywidenda według politykiWarszawa, 19.11.2019 (ISBnews) - Grupa WP podtrzymuje politykę dywidendową i nadal jest nastawiona bardziej na kolejne akwizycje, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Elżbieta Bujniewicz Belka.

"Dywidenda będzie według ogłoszonej wcześniej polityki. Nadal wolimy akwirować" - powiedziała Bujniewicz Belka podczas spotkania z dziennikarzami.

W 2016 r. Wirtualna Polska Holding (WPH) przyjęła politykę dywidendową, która zakłada wypłatę dywidendy na poziomie powyżej 1 zł na jedną akcję, jednakże nie więcej niż 70% skonsolidowanego zysku netto grupy kapitałowej za dany rok obrotowy.

"Liczymy, że pojawi się moment, że wkrótce będziemy domykać akwizycje, które ciągle negocjujemy" - dodała członek zarządu Grupy WP.

Wcześniej prezes Jacek Świderski wskazywał, że Grupa WP prowadzi wiele rozmów, ale trudno oszacować, czy w najbliższym czasie uda się coś dopiąć.

Grupa Wirtualna Polska jest właścicielem jednego z dwóch najpopularniejszych w Polsce horyzontalnych portali internetowych - Wirtualnej Polski. Prowadzi również portal horyzontalny o2 oraz liczne specjalistyczne portale wertykalne, w tym w szczególności portale o tematyce biznesowej - Money.pl oraz Biztok, portale dotyczące nowych technologii - np. Dobreprogramy, portale o tematyce sportowej - np. Sportowe Fakty, oraz portale o charakterze rozrywkowym - np. Pudelek. Spółka jest notowana na GPW od maja 2015 r.

(ISBnews)