Jak poinformowała Energa w raporcie bieżącym, zarząd dowiedział się w środę o wydaniu w poniedziałek przez Sąd Okręgowy w Gdańsku postanowienia o udzieleniu akcjonariuszom Energi zabezpieczenia roszczenia o uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 października 2020 r.

Skutkiem wydania postanowienia jest wstrzymanie wykonalności uchwały na czas trwania postępowania sądowego - podała też Energa.

Reklama

Jak podkreśliła Energa, spółka nie zgadza się z postanowieniem gdańskiego sądu w całości, a po zapoznaniu się z jego uzasadnieniem podejmie stosowne kroki prawne w celu jego zmiany.

Energa poinformowała także, że wniosek o zabezpieczenie w tej sprawie został wniesiony razem z pozwem o uchylenie uchwały o wycofaniu akcji z giełdy.

Spółka nie zgadza się z wniesionym pozwem i złoży odpowiedź na pozew w terminie i w sposób przewidziany przez obowiązujące przepisy prawne - podała Energa.

Wskazana uchwała nr 3 głosi, że NWZA postanawia wycofać z rynku regulowanego, prowadzonego przez GPW w Warszawie 269 mln 139 tys. 114 akcji Energi. W tejże uchwale Zgromadzenie upoważniło i zobowiązało zarząd Energi do KNF wniosku o zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu, a także do podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania akcji z obrotu.

Uchwała została przyjęta ponad 478,5 mln głosów za przy nieco ponad 19 mln głosów przeciw. Wszystkie ważne głosy stanowiły 85,17 proc. w kapitale zakładowym Spółki.

Wymieniony w uchwale wiosek trafił do KNF następnego dnia - 30 października 2020 r.

Energa jest w trakcie przejmowania przez PKN Orlen. Ostatni znany stan posiadania jej akcji przez płocki koncern - z 1 grudnia - to 90,92 proc., dających 93,28 proc. głosów na WZA.

We wrześniu 2020 r. Orlen, będąc już posiadaczem 80 proc. akcji Energi, ogłosił wezwanie do sprzedaży pozostałych jej akcji, komunikując jednocześnie zamiar wycofania akcji z giełdy.

Energa jest jedną z czterech największych krajowych spółek energetycznych i jednym z trzech największych dostawców energii elektrycznej w Polsce. Zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją, obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu.