"Umowa sprzedaży zostanie zawarta jeżeli badanie due dilligence, które zostanie przeprowadzone przez kupującego, będzie dla niego satysfakcjonujące oraz rada nadzorcza kupującego wyrazi zgodę na zakup; Kupujący w terminie 30 dni od daty zawarcia listu przeprowadzi badanie due dilligence, po przeprowadzeniu którego powiadomi spółkę o jego wyniku" - czytamy w komunikacie. J.W. Construction w terminie do 7 dni dostarczy kupującemu posiadane dokumenty oraz informacje do przeprowadzenia badania due dilligence; spółka przyznała kupującemu na okres 30 dni wyłączność i zobowiązała się do powstrzymania od wszelkich działań, negocjacji z podmiotami trzecimi w sprawie sprzedaży nieruchomości. W przypadku złożenia przez kupującego oświadczenia o zadowalającymi wyniku badania due dilligance, strony przystąpią do działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży nie później niż w terminie 14 dni po upływie terminu na przeprowadzenie due diligance, podano także. J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r. (ISBnews)