"Ten wynik jest efektem konsekwentnej realizacji strategii banku, wspieranej przez m.in. zmiany w ofercie produktowej. Uatrakcyjniliśmy marże i rozszerzyliśmy rozwiązania dla osób nabywających nieruchomości w największych miastach. Naszym celem jest utrzymanie wolumenu sprzedaży kredytów hipotecznych na poziomie osiągniętym w 2020 roku. Dzięki temu jesteśmy w stanie równoważyć wyniki osiągnięte w innych produktach kredytowych" - powiedział ISBnews Szwed.

Wartość sprzedaży kredytów hipotecznych wyniosła 866 mln zł w IV kw. , co daje 78-proc. wzrost r/r. Tym samym Alior Bank w minionym kwartale osiągnął udział rynkowy na poziomie 5,32% (wobec 3,16% w IV kw. 2019 r.) Jednocześnie liczba klientów z kredytem hipotecznym zwiększyła się o 11% r/r. do 69 tys.

W całym 2020 roku sprzedaż kredytów hipotecznych wzrosła o 64% r/r i wyniosła 2 969 mln zł.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 78,64 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)