Kryterium oceny ofert złożonych w ramach ww. przetargu stanowi całkowita cena brutto za realizację (waga 100%). Termin realizacji inwestycji został określony na dzień 31 października 2023 r., podano w komunikacie.

Środki inwestora przeznaczone na realizację wynoszą ok. 109,5 mln zł netto (134,7 mln zł brutto), podano także.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)