Strata operacyjna wyniosła 1,2 mln zł wobec 2,23 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 31 tys. zł w 2020 r. wobec 595 tys. zł rok wcześniej.

W grudniu 2020 r. sąd zarejestrował połączenie i zmianę nazwy HubStyle na 3R Games.

"Zmiana profilu prowadzonej działalności i połączenie się ze spółką 3R Mobile Sp. z o.o. oraz emisja akcji połączeniowych spowodowała podwyższenie kapitału akcyjnego spółki oraz wzrost ceny rynkowej akcji. Rynek produkcji gier w technologii VR oraz AR, w który wszedł emitent jest rynkiem dynamicznie rozwijającym się, trafiającym do szerokiej grupy odbiorców. W wyniku połączenia emitent stał się częścią notowanej na GPW Grupy PlayWay będącej jednym z największych producentów i wydawców gier na świecie. Spółka pracuje aktualnie nad portem gry 'Thief Simulator' na platformę Oculus Quest 1 i 2. Gra 'Thief Simulator' jest jedną z najlepiej sprzedających się gier w portfolio Grupy PlayWay. Spółka planuje premierę gry w 2021 r." - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

3R Games to producent gier i aplikacji w technologii VR (virtual reality) oraz AR (augmented reality) z Grupy PlayWay. Spółka powstała z połączenia notowanej na warszawskiej giełdzie HubStyle z poznańskim studiem deweloperskim 3R Studio Mobile. Zespół ma ponad 10-letnie doświadczenie w tworzeniu projektów VR/AR. Strategią spółki jest produkcja gier VR ze szczególnym uwzględnieniem platformy Oculus. Spółka zamierza zarówno portować gry z portfolio PlayWay, jak i przygotowywać własne produkcje.

(ISBnews)