"Zarząd Stalprodukt [...] podjął uchwałę dotyczącą propozycji podziału zysku za 2020 rok w wysokości 54 853 411,16 zł. Zgodnie z tą propozycją:

- Spółka wypłaci dywidendę w wysokości 33 481 602 zł, co oznacza 6 zł/akcję,

- pozostała część zysku w wysokości 21 361 809,16 zł przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy" - czytamy w komunikacie.

Proponowana dywidenda stanowi 61% zysku wypracowanego w roku 2020, co przekracza górny poziom zadeklarowanej polityki wypłaty dywidendy (15-25% zysku jednostkowego). Ze względu na niepewność związaną z wybuchem pandemii COVID-19 w roku 2020 zarząd nie rekomendował wypłaty dywidendy z zysku za 2019 rok, przypomniano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 54,84 mln zł wobec 92,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. jej skonsolidowane przychody sięgnęły 3,32 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)