"Powodem zawieszenia było nieprzekazanie do publicznej wiadomości raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020, bądź przekazanie niekompletnego raportu rocznego lub skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 (tj. niezawierającego sprawozdania biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2020 rok), w terminie określonym przepisami prawa" - czytamy w komunikacie.

Zawieszenie obrotu instrumentami nastąpiło od 5 maja 2021 r.

KNF podkreśliła, że raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.