Zysk operacyjny wyniósł 19,88 mln zł wobec 16,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 324,29 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 323,12 mln zł rok wcześniej.

Zysk EBITDA w I kw. 2021 wyniósł 112,18 mln i był wyższy o 5% r/r, a jednocześnie o 2% niższy kw/kw. Tym samym marża EBITDA wzrosła w stosunku do I kw. ub.r. z 33,2% do 34,6%, podano w komunikacie.

"Wyniki finansowe i operacyjne Grupy Netia w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku uznaję za co najmniej zadowalające. Kolejny kwartał z rzędu odnotowaliśmy wzrosty we wszystkich kluczowych rodzajach usług, zarówno na rynku B2B, jak i B2C. W rozwój obu segmentów konsekwentnie inwestujemy i mamy silne, dobrze zorganizowane zespoły, które znakomicie wypełniają postawione przed nimi cele" - powiedział prezes Andrzej Abramczuk, cytowany w komunikacie.

Przychody w segmencie B2B wyniosły w I kw. 2021 r. 181 mln zł (-1% kw/kw i +1% r/r). Na zmianę wysokości przychodów w segmencie B2B w stosunku do IV kw. 2020 r. złożyły się przede wszystkim niższe przychody z głosowych usług hurtowych. Dzięki konsekwentnym inwestycjom i rozwojowi kompetencji w zakresie usług ICT oraz realizacji dużych kontraktów w segmencie korporacyjnym, spółka zamortyzowała spadek przychodów z części usług tradycyjnych, osiągając wzrost przychodów w stosunku do I kwartału 2020 roku. Na koniec marca 2021 r. już ponad 1 250 klientów segmentu B2B korzystało w zaawansowanych usług ICT z linii NetiaNext, zaznaczono

Przychody przypisane do segmentu B2C wyniosły w I kw. br. 138 mln zł (bez zmian kw/kw, -1% r/r). Jednocześnie liczba świadczonych usług (RGU), przypisanych do segmentu B2C wyniosła 1,388 mln co oznacza utrzymanie poziomu z końca 2020 r. i 1 % wzrost w stosunku do I kw. 2020 r.

W segmencie B2C Netia odnotowuje kontynuację pozytywnych trendów w przypadku usług, świadczonych na bazie sieci własnych, zwłaszcza zmodernizowanych do standardu gigabitowego. Spadki liczby świadczonych usług są natomiast "zasługą" tradycyjnych usług głosowych (-14 tys.) i usług dostępu do internetu, świadczonych na bazie dostępu regulowanego (-7 tys.). Dzięki dynamicznemu wzrostowi nowej sprzedaży usług dostępu do internetu (+13% r/r), liczba świadczonych przez Netię usług dostępu do internetu wzrosła o 2 tys. i na koniec marca 2021 wyniosła 574 tys. Już 78% (+5 pkt proc. r/r) obsługiwanych jest na sieciach własnych (dla usług B2C ogółem ten wskaźnik wynosi 62%, co oznacza wzrost o 4 pkt proc. r/r), wynika także z materiału.

Na koniec marca 2021 r. Grupa Netia obejmowała zasięgiem dostępu do internetu o prędkości do 1 Gb/s 1,76 mln gospodarstw domowych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy penetracja usługami na sieciach zmodernizowanych wzrosła o ponad 2,5 pkt proc., podała spółka.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2021 r. liczba usług TV, przypisanych do segmentu operacyjnego B2C wzrosła o kolejnych 10 tys. i na koniec marca wyniosła 289 tys. W ciągu roku liczba usług TV, przypisanych do segmentu B2C Netii wzrosła o 16%, zaś tylko w I kw. 2021 nowa sprzedaż była o 15% wyższa niż w I kw. 2020 r., podkreślono.

Początek 2021 roku. był też okresem, w którym Grupa Netia kontynuowała trend wzrostowy w zakresie liczby (abonamentowych) usług mobilnych (+ 2 tys., łącznie 166 tys. usług, co oznacza 11 proc. wzrostu w ciągu 12 miesięcy).

Nakłady inwestycyjne (capex) Grupy Netia w I kw. 2021 r. wyniosły 79 mln zł, i były o 5 mln zł wyższe niż w I kw. 2020 r. Największą wagę i przyczyną ogólnego wzrostu capeksu r/r była kategoria "podłączenia klientów". Dużą pozycją były również koszty budowy - oddanego do użytku 1 kwietnia br. - nowoczesnego Data Center w Jawczycach pod Warszawą, które zostało skomercjalizowane już w ponad 30%.

Wolne operacyjne przepływy gotówkowe (OpFCF ) za I kw. 2021 roku wyniosły 9 mln zł, a zadłużenie netto na dzień 31 marca 2021 roku wyniosło 586 mln zł, co stanowi dźwignię finansową na poziomie 1,3x zysku EBITDA za rok 2020 w wysokości 451 mln zł, podsumowano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 11,21 mln zł wobec 13,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Netia to operator telekomunikacyjny, dostawca usług telewizyjnych, internetu stacjonarnego oraz mobilnego, telefonii stacjonarnej, a także telefonii komórkowej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r. Głównym akcjonariuszem (65,98% kapitału) jest Cyfrowy Polsat.

(ISBnews)