Zysk operacyjny wyniósł 1,02 mln zł wobec 4,96 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 11,75 mln zł w I kw. wobec 15,94 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I kwartału 2021 roku grupa kapitałowa zanotowała spadek EBITDA w ujęciu absolutnym o 3 944 tys. zł w stosunku do poziomu osiągniętego w okresie I kwartału 2020 r. powodując spadek wskaźnika EBITDA wyrażonego jako procent do sprzedaży o 3,20 punktu procentowego. Głównym powodem spadku tego wskaźnika w analizowanym okresie I kwartału 2021 roku stało się niesprzyjające otoczenie rynkowe w Polsce szczególnie dla budownictwa prywatnego w okresie tzw. trzeciej fali pandemii COVID-19, które skutecznie powstrzymywało wielu inwestorów prywatnych przed rozpoczynaniem procesów inwestycyjnych. Ponadto niesprzyjająca aura pogodowa, szczególnie w lutym 2021 roku wpłynęła na opóźnienie prac betoniarskich na wielu budowach. Niebagatelne znaczenie miał też efekt tzw. niskiej bazy, gdyż wyniki sprzedażowe uzyskane przez grupę kapitałową w analogicznym okresie I kwartału 2020 roku uzyskane zostały przed wybuchem pandemii COVID-19" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 39,84 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 48,73 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2021 r. wyniosła 1,71 mln zł wobec 1,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)