"Założyliśmy sobie cel osiągnięcia 100 mln zł przychodów w ciągu 4-5 lat i uważamy, że jest to bezpieczne. Moce produkcyjne fabryki przy pracy kilkuzmianowej pozwalają nawet na 200 mln zł, więc możliwości są" - powiedział wiceprezes Michał Ulatowski podczas telekonferencji.

W 2020 roku sprzedaż wyrobów własnych osiągnęła poziom 28 mln zł, natomiast w 2021 roku celem jest zwiększenie sprzedaży o co najmniej 50% r/r.

"Najbardziej byśmy sobie życzyli, żeby przychody [poszczególnych segmentów] były zrównoważone, czyli żeby spółki były na równym poziomie, aczkolwiek mogą być momenty, że jeden segment generuje większe przychody niż inne" - wskazał prezes Łukasz Fojt.

W 2020 r. Pozbud wypracował 193,7 mln zł przychodów, w tym segment stolarki zapewnił 14%, segment usług budowlanych 82%, a segment deweloperski 4%.

Pozbud specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)