"Spółka podtrzymuje na niezmienionym poziomie cel przekazań na 2021 rok w liczbie 1 000-1 200 lokali mieszkań, co oznacza, że większość przekazań (i rozpoznanych przychodów) zmaterializuje się w drugiej połowie 2021 roku" - czytamy w raporcie za I półrocze.

W pierwszej połowie 2021 roku Grupa Archicom zawarła 363 (w tym 85 w Archicom Polska do momentu sprzedaży spółki przez Grupę Archicom) akty notarialne przenoszące własność lokali, dzięki temu przychody ze sprzedaży produktów osiągnęły poziom 156,2 mln zł. Przychody te są niższe niż w pierwszym półroczu 2020 roku ze względu na wynikającą z cyklu inwestycyjnego mniejszą liczbę podpisanych aktów notarialnych, związanych z przekazaniem lokali użytkownikom (w analogicznym okresie 2020 r. podpisano 690 aktów), podano także.

"Zarząd Archicom umocnił pozycję lidera pierwotnego rynku mieszkaniowego w ramach aglomeracji wrocławskiej, w oparciu o zdywersyfikowany portfel inwestycji, odpowiadający zróżnicowanym potrzebom klientów oraz koncepcję realizacji wszechstronnych projektów budowalnych w duchu mixed-use. Jednocześnie w drugiej połowie 2021 roku grupa planuje kolejne uzupełnienia banku gruntów, nie wykluczając zakupów w innych dużych aglomeracjach miejskich w kraju. Strategicznym kierunkiem rozwoju Archicomu jest kontynuacja realizacji wieloetapowych osiedli społecznych, co może wiązać się z istotnymi inwestycjami w duże nieruchomości gruntowe, wymagających znacznych nakładów finansowych oraz organizacyjnych. Spółka nie zakłada materialnych inwestycji w grunty spekulacyjne, o niepewnej strukturze własności lub z niewyjaśnionym stanem prawnym, choć dopuszcza długofalową realizację projektów o znacznym poziomie komplikacji. Posiadany bank gruntów pozwala na budowę prawie 4 000 lokali w bardzo dobrych lokalizacjach i stanowi adekwatne zabezpieczenie kontynuacji działalności Grupy w kolejnych latach, wymagając bieżącego uzupełniania zgodnie z przyjętymi kierunkami rozwoju" - czytamy w raporcie.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper, lider wrocławskiego rynku mieszkaniowego realizujący projekty także w Krakowie, Trójmieście, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

(ISBnews)