"Wynik EBITDA - który wyniósł 730 mln zł w II kw. i 1 652 mln zł w I półroczu - jest zgodny z oczekiwaniami i zgodny z tym, o czym informowaliśmy, że spodziewamy się, że rok 2021 zamkniemy nieco niższy niż zrealizowany w 2021 r. Być może będzie nieco lepiej niż sami planowaliśmy, ale podtrzymujemy, że będzie to prawdopodobnie poziom nieco niższy niż w 2020 roku" - powiedział Mucha podczas konferencji prasowej.

Zysk EBITDA grupy wyniósł w II kw. br. 729,63 mln zł wobec 806,12 mln zł rok wcześniej. W I półroczu 2021 r. grupa wypracowała wynik EBITDA na poziomie 1 652 mln zł (spadek r/r o 170 mln zł).

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)