Zysk operacyjny wyniósł 47,46 mln zł wobec 50,93 mln zł zysku rok wcześniej.

"Oczywiście chcemy widzieć wyższe dynamiki wzrostów, ale działając w trudnych warunkach rynkowych zanotowaliśmy solidne wyniki finansowe. Priorytet pozostaje niezmienny: budowanie wartości dla naszych klientów" - powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 89,37 mln zł w III kw. r.obr. 2023/2024 wobec 85,9 mln zł rok wcześniej.

Reklama

Szacowana wartość miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) grupy ze wszystkich produktów, na koniec grudnia 2023 r. wyniosła 6,49 mln USD. Oznacza to wzrost o 2,2% rok do roku. III kwartał był dla spółki rekordowy pod względem uzyskanych płatności. Wartość ta wyniosła 21,34 mln USD, co oznacza wzrost o 12,9% w skali roku, podano również.

Na koniec kwartału liczba klientów produktu LiveChat wyniosła 37 857, ChatBot 2 956, a HelpDesk 1 121, wymieniono.

ARPU (średni miesięczny przychód na klienta) produktu LiveChat wyniósł na koniec kwartału wyniósł 156,4 USD (spadek o 2,7% w skali roku, który wynika z rosnącej popularności planów rocznych), produktu ChatBot 132,4 USD (wzrost o 15%), a produktu HelpDesk - 140 USD (wzrost o 19,8%), wynika także z materiału.

W I-III kw. r.obr. 2023/2024 spółka miała 128,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 122,75 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 252,04 mln zł w porównaniu z 227,19 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 152,38 mln zł wobec 129,21 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.obr. 2023/2024 wyniósł 128,01 mln zł wobec 109,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Text (dawniej LiveChat Software) jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)