Pozostałe 1 410,4 mln zł zysku proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy, w tym niepodlegający podziałowi zysk osiągnięty na działalności Kasy Mieszkaniowej w kwocie 17,43 mln zł.

Proponowany termin ustalenia prawa do dywidendy to 10 maja, a termin wypłaty dywidendy - 24 maja 2024 r., podano w komunikacie.

W osobnym komunikacie bank poinformował o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia, które zajmie się m.in. propozycją podziału zysku, na 26 kwietnia br.

Reklama

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 90,13 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)