"W I kw. 2024 wynik banku został obciążony rezerwą na składkę na fundusz przymusowej restrukturyzacji BFG w wysokości 40,6 mln zł. Zysk netto w I kw. 2024 wyniósł 578 mln zł i był o 212 mln zł (+58%) wyższy niż w I kw. 2023" - czytamy w prezentacji wynikowej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 269,41 mln zł wobec 1 103,06 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 211,34 mln zł wobec 208,55 mln zł rok wcześniej.

"W I kw. 2024 przychody Grupy Alior Bank wyniosły 1 498 mln zł. Bank utrzymuje przychody na wysokim poziomie. […] W porównaniu z I kw. 2023 przychody wzrosły o 170 mln zł (+13%)" - czytamy dalej w prezentacji.

Portfel kredytów hipotecznych brutto banku wzrósł do 19,5 mld zł w I kw. 2024 r. z 18,4 mld zł kwartał wcześniej i wobec 16,1 mld zł rok wcześniej.

Reklama

"W I kw. 2024 bank uruchomił 1,2 mld zł 'Bezpiecznego kredytu 2%'. Łączny wolumen uruchomionych kredytów w ramach programu 'Pierwsze mieszkanie' osiągnął poziom ponad 3,6 mld zł" - napisano też w prezentacji.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ostatnim kwartale 24,4% wobec 22,7% rok wcześniej. Wskaźnik ROA wyniósł odpowiednio: 2,6% wobec 1,8%.

Wskaźnik koszty/ dochody (C/I, dane przekształcone) wyniósł w I kw. br. 36,4% wobec 38,1% rok wcześniej, zaś koszty ryzyka (CoR) - odpowiednio: 0,68% wobec 1,61%.

Wskaźnik kredytów nieregularnych (NPL) ukształtował się na poziomie 7,65% w I kw. br. wobec 9,8% rok wcześniej.

"Wskaźnik marży odsetkowej netto ( w I kw. 2024 wyniósł 5,96%. W kolejnych kwartałach poziom marży odsetkowej będzie pod wpływem stopniowo rosnącego udziału w bilansie kredytów hipotecznych oraz aktywów finansowych" - wskazano też w prezentacji.

Współczynnik TCR wyniósł w I kw. br. 17,46% wobec 15,36% rok wcześniej, zaś Tier1 - odpowiednio: 16,97% wobec 14,26%, wymieniono w raporcie.

"Bardzo wysokie współczynniki kapitałowe Tier I oraz TCR na koniec marca 2024 r. znacząco przekraczają minima regulacyjne, odpowiednio o 832 pb (4,2 mld zł) oraz 681 pb (3,4 mld zł)" - czytamy w prezentacji.

Skonsolidowany wskaźnik MREL TREA Grupy Alior Banku na 31 marca 2024 r. wynosił 20,23%, podano także.

Aktywa razem banku wyniosły 91,38 mld zł na koniec I kw. 2024 r. wobec 90,13 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 564,46 mln zł wobec 346,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 90,13 mld zł na koniec 2023 r.

(ISBnews)