Skup rozpocznie się 12 kwietnia 2024 roku, a zakończy nie później niż 31 sierpnia, chyba że środki przeznaczone na nabycie akcji zostaną wyczerpane. Dziś wcześniej akcjonariusze upoważnili zarząd do skupu 215 tys. akcji własnych.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40.

(ISBnews)

Reklama