W sierpniu 2021 r. Develia zawarła umowę współpracy joint venture (JV) ze spółkami Grupo Lar Holding Polonia i Lar Management Polonia, należącymi do hiszpańskiej grupy kapitałowej Grupo Lar. W ramach umowy powstanie łącznie ponad 600 mieszkań w 3 inwestycjach zlokalizowanych na Ursynowie, Saskiej Kępie i Białołęce w Warszawie. Pierwszy projekt, w ramach którego powstanie ponad 180 lokali, zostanie wprowadzony do sprzedaży w I kwartale 2022 r. Umowa przewiduje możliwość rozszerzenia współpracy o kolejne inwestycje deweloperskie w stolicy.

Łączne zaangażowanie kapitałowe Develii oraz Grupo Lar Holding Polonia wyniesie 125 mln zł, przy czym zaangażowanie Develii zostało określone na 80%, a zaangażowanie Grupo Lar Holding Polonia na 20%.

Umowa JV została zawarta pod warunkami zawieszającymi, a głównym warunkiem było uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na koncentrację. Środki finansowe będą angażowane przez spółki wraz z realizacją inwestycji od momentu uzyskania zgody UOKIK na transakcję, zapowiedziano wtedy.

Develia kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2020 r. sprzedała 1 361 lokali mieszkalnych i usługowych.

(ISBnews)