"Łączne zasoby gruntów zapewniają nam potencjał sprzedażowy około 23 300 lokali. Planujemy przeznaczyć na zakup gruntów łącznie ponad 900 mln zł i realizujemy program skokowego wzrostu biznesu. W tym celu akumulowaliśmy wypracowany zysk, który za lata 2019-2020 wyniósł ponad 400 mln zł. Ponadto otrzymaliśmy dodatkowy kapitał w wysokości 100 mln zł od akcjonariusza - Bricks Acquisition Limited z Grupy Goldman Sachs. Mamy doskonałą pozycję gotówkową, sięgającą ponad 475 mln zł. Dodatkowo w I półroczu 2021 roku z sukcesem zakończyliśmy emisję obligacji o wartości 150 mln zł" - powiedział wiceprezes Robyga Eyal Keltsh, cytowany w komunikacie.

W maju Robyg zapowiadał, że chce przeznaczyć w tym roku łącznie ponad 600 mln zł na zakup ziemi oraz całych podmiotów wraz z nieruchomościami czy terenów poprzemysłowych.

Robyg planuje w 2021 r. podpisać ponad 4 000 umów rezerwacyjnych oraz przekazać 3 000 lokali, podkreślono także w komunikacie.

W I półroczu 2021 roku Grupa Robyg zawarła ponad 2 300 umów rezerwacyjnych netto oraz podpisała około 2 100 umów deweloperskich i przedwstępnych w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Spółka rozpoznała w przychodach ok. 1 100 lokali.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2020 r. Robyg zakontraktował 2 567 lokali.

(ISBnews)