Przychody całkowite w tym okresie wyniosły 22,4 mln zł, a przychody ze sprzedaży - 16,8 mln zł. Środki pieniężne na koniec okresu (tj. 30 września 2021 r.) sięgnęły 13,4 mln zł, podano.

"Na zaprezentowane dane w analizowanym okresie wpływ miały m.in.:

1) stabilna sprzedaż serii 'Ultimate Fishing Simulator' na PC, VR, konsole wraz z dodatkami DLC;

2) dalsze poszerzanie portfolia produkcyjno-wydawniczego o nowe gry, a co z tym związane liczne premiery nowych gier - w okresie 3 kwartałów 2021 r. zostało wydane 74 gry, głównie na platformę Nintendo Switch;

3) stabilna monetyzacja gier mobilnych, tj. 'Ultimate Fishing Simulator' oraz 'Professional Fishing';

4) stabilna sprzedaż gier 'Thief Simulator', 'House Flipper' oraz 'Cooking Simulator' na Nintendo;

5) wyprzedaże gier emitenta na platformie Steam oraz Nintendo;

6) premiera gry 'Castle Flipper' na PC;

7) zbycie części udziałów/akcji w podmiotach z grupy kapitałowej emitenta, o czym to spółka poinformowała m.in. w raportach bieżących 3/2021 oraz 17/2021, przy jedoczesnym zmniejszeniu wartości transakcji zbycia udziałów/akcji w stosunku do okresu porównywalnego;

8) wzrost kosztów prowizji wypłacanych dla deweloperów, marketingu i wynagrodzeń" - czytamy w komunikacie.

Spółki zaznaczyła, iż prezentowane wielkości mają charakter jedynie szacunkowy, mogą ulec zmianie i różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za III kwartał 2021 r.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od lipca 2019 r.

(ISBnews)