"Jednocześnie zarząd spółki zaproponował ustalenie 4 lipca 2022 roku jako dnia dywidendy oraz 20 lipca 2022 roku jako dnia wypłaty dywidendy" - czytamy w komunikacie.

W 2021 r. spółka miała 288,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 72,88 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 291,6 mln zł wobec 70,05 mln zł zysku rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2021 r. miała 23,1% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 29,2% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,37 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)