Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 20,06 mln zł wobec 19,08 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 26,77 mln zł wobec 25,81 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 412,45 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 246,16 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnięcie tak dobrych wyników w pierwszym kwartale przez Grupę Pekabex potwierdza skuteczność naszej strategii dywersyfikacji geograficznej i produktowej, a w szczególności zróżnicowania portfela zleceń. Oceniam, że długoterminowe perspektywy grupy są bardzo korzystne, głównie z uwagi na strategiczne przewagi konkurencyjne, związane w szczególności z automatyzacją produkcji. Uważam, iż przenoszenie produkcji przemysłowej do Europy powinno dawać stabilny popyt na budowę hal logistycznych i zakładów przemysłowych, a potrzeba zbudowania wielu nowych mieszkań, choćby na potrzeby uchodźców z Ukrainy, daje doskonałe perspektywy wykorzystania technologii prefabrykacji modułowej. Wysokie ceny stali sprawiły, że konstrukcja żelbetowa, dzięki dużym możliwościom automatyzacji procesów i tym samym zmniejszeniu kosztów pracy, staje się dobrą alternatywą jakościową i cenową" - skomentował prezes Robert Jędrzejowski, cytowany w komunikacie.

Produkcja zrealizowana przez 6 zakładów Grupy Pekabex od stycznia do marca 2022 roku wyniosła rekordowe 68 361,6 m3 (+20,5% r/r). Rekordowe przychody zostały wypracowane głównie dzięki zwiększonemu wykorzystaniu dotychczasowych mocy produkcyjnych grupy w segmencie realizacji kontraktów prefabrykacji (+ ok. 129 mln zł r/r), a także dzięki wzrostowi skali działalności grupy w segmencie realizacji kontraktów - usługi budowlane (+43 mln zł r/r).

"Na bieżąco aktualizujemy kosztorysy ofertowe oraz rezerwujemy niezbędne materiały i usługi, reagując na zmienne warunki rynkowe, w szczególności w segmencie generalnego wykonawstwa, gdzie wrażliwość na zmiany ich cen jest znacznie wyższa. W celu zachowania ciągłości dostaw cementu oraz zabezpieczając częściowo nagły wzrost cen, podpisaliśmy cztery terminowe kontrakty na dostawy z czterech różnych źródeł. Realizujemy umowy w perspektywie średnio-krótkookresowej, co pozwala nam na szybką reakcję na zmiany rynkowe i przełożenie rosnących kosztów materiałów bezpośrednio na wyceny sporządzane dla klientów. Jednak bezprecedensowe wzrosty cen na rynku pokazały, że częściowym rozwiązaniem zabezpieczenia poziomu planowanych marż jest wprowadzanie mechanizmów indeksacji cen w umowach z kontrahentami, co również stosujemy" - dodał Jędrzejowski.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 2,21 mln zł wobec 1,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 952,33 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)