W piątek w Warszawie rozpoczęła się 12. edycja kongresu Polska Wielki Projekt. Szef GPW i doradca ekonomiczny Prezydenta RP Marek Dietl uczestniczący w panelu "Trójmorze wobec mocarstw – mocarstwa wobec Trójmorza" wskazał, że region państw Trójmorza to pas najszybszego wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej, ale jednocześnie - z wyłączeniem Austrii - to region z niskim poziomem kapitału liczonego na mieszkańca.

"Inicjatywa Trójmorza, to inicjatywa przywrócenia na inwestycyjną mapę świata naszego regionu" - ocenił. Dodał, że inicjatywa ta różni się od tego, co obserwowano w latach 90-tych ub. wieku, kiedy powstał nowy model kapitalizmu charakteryzujący nasz region, który nazywany jest "zależną gospodarką rynkową".

Reklama

"Polegało to wówczas nam tym, że z jednej strony była duża niezależność polityczna tych krajów, z drugiej bardzo duża zależność od wpływów gospodarczych. Choć Polska obok Słowenii charakteryzują się najmniejszym uzależnieniem gospodarczym, to wciąż ponad 30 proc. naszego PKB powstaje w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym" - podał.

Według szefa GPW, inicjatywa Trójmorza jest dla Polski również szansą, by pojawili się inwestorzy, ale nie przejmowali kontroli. "Kanałem takich inwestycji może być rynek kapitałowy" - ocenił.

Jak zaznaczył, istnieje również potencjał, by integrować giełdy Trójmorza. "Żeby w duchu jagiellońskim wspierać ich rozwój przez wspólny marketing i proporcjonalne regulacje ... ale musimy uważać na to, żeby nie pogłębiać uzależnienia gospodarczego regionu od kapitałodawców" - zaznaczył Dietl.

Organizatorem kongresu jest Fundacja Polska Wielki Projekt. Celem kongresu - jak wskazują jego organizatorzy - jest debata nad strategicznymi wyzwaniami rozwojowymi, stojącymi przed Polską w najbliższych dekadach. Nagroda im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przyznawana jest - według organizatorów - wybitnym polskim twórcom, których dzieła przyczyniają się do lepszego zrozumienia historii i tradycji Polski oraz stanowią cenną inspirację na przyszłość.

Fundacja Polska Wielki Projekt prowadzi działalność społeczną, edukacyjną, kulturalną, artystyczną oraz informacyjną. Jej celem jest m.in. promocja i popularyzacja najważniejszych polskich osiągnięć gospodarczych, społecznych, naukowych, kulturalnych, technicznych i technologicznych - informują organizatorzy. (PAP)