"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] postanawia osiągnięty przez spółkę w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zysk netto w wysokości 8 321 000 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w uchwale.

PMPG Polskie Media to spółka holdingowa działająca na rynku mediów tradycyjnych i nowych mediów. Do grupy należą m.in.: Agencja Wydawniczo-Reklamowa Wprost, wydawca tygodnika "Wprost" oraz spółka Orle Pióro, wydawca tygodnika "Do Rzeczy" oraz magazynu "Historia Do Rzeczy".

(ISBnews)