Reklama

Strata operacyjna wyniosła 9,11 mln zł wobec 410,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 286,09 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 1 087,3 mln zł rok wcześniej.

"Na działalność grupy wpływa przede wszystkim osłabienie koniunktury gospodarczej zarówno w krajach UE, jak również osłabienie koniunktury w Rosji (w efekcie nałożonych sankcji gospodarczych) i w Ukrainie (efekty prowadzanych działań militarnych), niestabilność w łańcuchach dostaw oraz wysoka zmienność cen surowców i towarów na rynku, na którym działa grupa. Prowadzone działania militarne na terenie Ukrainy mogą również przekładać się na dalsze dynamiczne zmiany w poziomie kosztów finansowych (stopy procentowe), kursy walutowe czy presję inflacyjną"- czytamy w raporcie.

Grupa kapitałowa Mercator Medical posiada jednostki zależne w Ukrainie i w Rosji, w związku z czym trwające od 24 lutego 2022 roku działania wojenne na terenie Ukrainy oraz nałożenie międzynarodowych sankcji na Rosję mają wpływ na działalność biznesową Grupy.

"Działalność jednostki ukraińskiej przez pierwsze tygodnie od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego została wstrzymana, choć w drugiej połowie marca (wartość sprzedaży wyniosła ok. 50% średniomiesięcznej sprzedaży sprzed wybuchu konfliktu) i w kolejnych dniach jednostka wróciła do ograniczonej działalności operacyjnej. W drugim kwartale działalność operacyjna została przywrócona i obecnie jednostka koncentruje się na prowadzeniu działalności na terenie zachodniej Ukrainy. Wartość sprzedaży w sierpniu wróciła do poziomu ze stycznia" - czytamy dalej.

"Działalność jednostki rosyjskiej jest kontynuowana ze względu na charakter asortymentu sprzedawanego przez grupę emitenta i na dzień publikacji sprawozdania nie jest planowane zaniechanie jej działalności. Grupa nie ma wiedzy, aby na jej znaczących klientów lub kontrahentów, zostały nałożone jakiekolwiek międzynarodowe sankcje ekonomiczne lub embarga" - podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 25,31 mln zł wobec 17,36 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Mercator Medical podaje, że jest liderem w Polsce oraz jednym z kluczowych graczy w Europie Środkowo-Wschodniej na rynku jednorazowych rękawic medycznych. Należy do niej zakład produkcyjny w Tajlandii. Grupa działa globalnie w ponad 50 krajach. W 2013 r. spółka zadebiutowała na GPW. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,73 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)