Zysk operacyjny wyniósł 6,39 mln zł wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,09 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 13,53 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"Digital Network koncentruje swoją działalność na rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej, której sprzedaż w raportowanym okresie stanowiła 89,5% wszystkich przychodów emitenta. Pozostałe 10% dzieliło się na przychody pochodzące z działalności portalu internetowego naEkranie.pl (5,3%) oraz inne usługi dystrybucyjne i konsultingowe. Marża uzyskana ze sprzedaży powierzchni reklamowej na nośnikach cyfrowych pozwoliła emitentowi wypracować w raportowanym okresie zysk z działalności operacyjnej na poziomie 6 388 tys.zł, wyższym o 124% niż w 2021 roku (odpowiednio 2 857 tys. zł) oraz wskaźnik EBITDA w wysokości 10 592 tys. zł wobec 6 570 tys. zł rok wcześniej. Oznacza to wzrost o 61%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Spółka przypomina w raporcie. że w opublikowanych w lipcu br. celach strategicznych na lata 2022-2025znalazł się m.in. wzrost sprzedaży czasu reklamowego we własnej sieci ekranów do minimum 70% jej pojemności (czyli podwojenie obecnego wykorzystania) oraz wzrost rentowności marży EBIT do 45%. Kolejnym celem strategicznym jest wzrost pojemności sieci o co najmniej 10% rocznie, który będzie realizowany poprzez dalszą rozbudowę infrastruktury reklamowej Screen Network S.A.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 8,63 mln zł wobec 0,77 mln zł zysku rok wcześniej.

"W przypadku wyników finansowych osiągniętych przez Digital Network S.A. jako jednostkę dominującą, należy wziąć pod uwagę, iż jako spółka holdingowa sprawująca nadzór właścicielski nad pozostałymi spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej, nie prowadzi ona stricte działalności operacyjnej, a jej przychody pochodzą głównie z dywidend wypłacanych przez spółki zależne. Prezentowane wzrosty w okresie sprawozdawczym 2022 roku są wynikiem podziału zysku za 2021 roku wypłaconego w spółkach Screen Network S.A. oraz naEkranie.pl" - zaznaczono w sprawozdaniu.

Digital Network (d. 4Fun Media) jest liderem rynku cyfrowej reklamy zewnętrznej w Polsce. Poprzez swoją spółkę zależną Screen Network, zarządza największą w Polsce siecią ponad 20 tysięcy ekranów reklamowych LED, docierającą codziennie z przekazem reklamowym do 6,2 mln konsumentów.

(ISBnews)