"Mamy na rynku dość umiarkowane nastroje. Pierwsza część sesji była słaba - zarówno WIG20, jak i indeks szerokiego rynku WIG notowały spadki rzędu 0,4-0,5 proc. Od połowy sesji sytuacja się systematycznie poprawiała i końcówka sesji okazała się zdecydowanie lepsza, z zamknięciem w okolicy 0,4 proc. na głównych indeksach. Gwiazdą sesji było dziś JSW po publikacji lepszych wyników finansowych - wzrosty doprowadziły do zamknięcia na poziomie ponad 57 zł. W opozycji do tej spółki znalazł się CD Projekt, który mocno spadał, mimo że też opublikował trochę lepsze od oczekiwań wyniki, ale nastąpiła jednak realizacja zysków" - powiedział Tomasz Czarnecki, dyrektor departamentu analiz DM BPS.

"Nadal jesteśmy w korekcie, a indeksy są pod oporami. Dla WIG jest to poziom 56.500 pkt., a dla WIG20 strefa 1.750-1.780 pkt. Stąd takie zróżnicowanie w reakcjach na różnych spółkach, natomiast trzeba postrzegać tę sytuację pozytywnie, bo wydawało się, że korekta może przybrać bardziej spektakularne rozmiary, a przyjmuje płaską formę. Najbliższy, przedświąteczny okres nie powinien tu dużo zmienić" - dodał.

W ocenie Czarneckiego najbliższe 2-3 tygodnie na giełdzie będą przebiegać w miarę spokojnie.

"Może się zdarzyć jakiś kilkusesyjny wzrost, ale nie sądzę, żeby on był trwały" - powiedział.

Reklama

"Biorąc pod uwagę, że koniec sezonu wyników jest bliski, większą rolę będą odgrywać nastroje na rynkach, które kształtowane są przez rynki amerykańskie" - dodał.

Ekspert wskazał, że istotna dla warszawskiej giełdy w najbliższych dniach będzie publikacja danych o PKB i inflacji w Polsce.

"Szczególnie wartość inflacji będzie obserwowana. To może być element, który ruszy nastrojami rynkowymi" - ocenił Czarnecki.

WIG20 zakończył wtorkową sesję wzrostem o 0,43 proc. do 1.736 pkt. mWIG40 poszedł w górę o 0,41 proc., a sWIG80 zniżkował na zamknięciu o 0,27 proc. Indeks szerokiego rynku WIG zyskał 0,35 proc.

W ujęciu sektorowym na GPW najsilniej zwyżkowały indeksy WIG-Górnictwo (+4,8 proc.) i WIG-Paliwa (+3,3 proc.), a najsłabiej zachowywał się indeks WIG-Gry (-4 proc.).

Obroty na szerokim rynku wyniosły ok. 1.260 mln zł, z czego ok. 1.087 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Najmocniej handlowanymi spółkami były we wtorek CD Projekt (169 mln zł), Allegro (151 mln zł) i Jastrzębska Spółka Węglowa (141 mln zł), która okazała się także liderem wzrostów w WIG20 (+16 proc.).

JSW po poniedziałkowej sesji opublikowało wyniki za III kw. 2022. EBITDA grupy JSW w III kwartale 2022 r. wyniosła 2,910 mld zł wobec 2,615 mld zł konsensusu. Przed rokiem EBITDA wynosiła 659,2 mln zł. Zysk netto jednostki dominującej grupy JSW w III kw. 2022 roku wyniósł 2,136 mld zł wobec 252,6 mln zł zysku rok wcześniej. Konsensus przewidywał 1,87 mld zł zysku.

Wyraźnie w górę poszło także LPP (+3,7 proc.) oraz PKN Orlen (+3,5 proc.), który również opublikował kwartalne wyniki.

EBITDA LIFO grupy PKN Orlen wyniosła w III kw. 11,68 mld zł, a oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 8,62 mld zł. W analogicznym okresie 2021 roku EBITDA LIFO wynosiła 4,3 mld zł, natomiast oczyszczona EBITDA LIFO wynosiła blisko 4 mld zł rok wcześniej i 10,7 mld zł kwartał wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły w III kw. blisko 73 mld zł wobec 36,4 mld zł rok wcześniej. Zysk netto jednostki dominującej wyniósł w III kw. 12,75 mld zł wobec 2,93 mld zł przed rokiem.

Najsłabiej w indeksie zachowywały się z kolei walory CD Projektu (-5,1 proc.). Spółka podała, że jej zysk netto j.d. wyniósł w III kw. 98,7 mln zł, podczas gdy analitycy prognozowali wynik na poziomie 95,5 mln zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem wynik wzrósł o 504 proc. Zysk operacyjny zwiększył się rok do roku o 521,2 proc. do 97,1 mln zł. Konsensus zakładał 102,7 mln zł zysku.

Negatywnie wyróżniło się także Allegro i Asseco Poland, których kursy spadły odpowiednio o: 4,3 proc. i 3 proc.

Na minusie znalazł się również cały sektor bankowy, poza mBankiem, którego kurs wzrósł o 0,6 proc. PKO BP poszło w dół o 0,8 proc., Pekao o 0,9 proc., a Santander o 0,5 proc.

Najsilniej w mWIG40 wzrosły Bumech (+7,7 proc.) i Bogdanka (+5,2 proc.). O 4,5 proc. poszedł w górę Asbis, a o 4,1 proc. Polenergia. Ponad 3-proc. zwyżkę odnotowała Grupa Pracuj, a ponad 2-proc. - Ten Square Games, Develia, Inter Cars i Dom Development.

Najmocniej w indeksie spadł kurs Huuuge (-3,5 proc.). Ponad 2-proc. zniżki zanotowały także Mabion i 11 bit studios.

W gronie małych spółek z sWIG80 liderem wzrostów okazał się Erbud (+7,3 proc.), który otworzył we wtorek zakład produkcyjny MOD21 i uruchomił tym samym nowy segment działalności - produkcję drewnianych obiektów modułowych. Spółka planuje, że zakład wyprodukuje w 2023 r. 30 tys. m kw. powierzchni całkowitej modułów, co przynieść ma ok. 240 mln zł przychodów. Początkowo działać ma jedna linia produkcyjna, a do końca bieżącego roku planowane jest podpisanie zamówienia na drugą linię.

Wyraźnie w indeksie wzrosły także Pekabex (+5,9 proc.), Celon Pharma (+3,6 proc.) i Comp (+3,6 proc.).

Celon poinformował w trakcie sesji, że zawarł ze spółką Zydus Worldwide DMCC umowę o wspólnym rozwoju i komercjalizacji inhalatora proszku suchego zawierającego kombinację substancji salmeterol i flutykazon. Umowa dotyczy wspólnego rozwoju produktu generycznego w stosunku do produktu referencyjnego firmy GlaxoSmithKline plc - Advair oraz przekazania partnerowi wyłącznych praw do komercjalizacji tego produktu na terytorium USA.

Liderem spadków w indeksie sWIG80 był Biomed Lublin (-5,7 proc.). Spółka podała, że zawarła umowę z Ipopema Securities i rozpoczyna proces pozyskania środków poprzez emisję akcji. Jak podano, w ramach procesu pozyskania kapitału Ipopema (lub podmiot wskazany przez DM) sprzeda do 5.000.000 akcji spółki dopuszczonych do obrotu giełdowego na rzecz inwestorów pozyskanych w procesie budowy książki popytu, które to akcje pożyczy wcześniej od wybranych akcjonariuszy spółki, a następnie spółka wyemituje nowe akcje w takiej samej liczbie co akcje sprzedane, za cenę emisyjną odpowiadającą cenie uzyskanej ze sprzedaży akcji w wyniku budowy książki popytu, które dom maklerski (lub podmiot wskazany przez DM) obejmie a następnie zwróci do pożyczkodawców akcji.

Negatywnie wyróżniły się także Sunex (-5,1 proc.), ML System (-4,8 proc.), R22 (-3,8 proc.) i Captor Therapeutics (-3,2 proc.).

O 1,6 proc. zniżkowało PCF Group, które podało, że w III kw. 2022 spółka osiągnęła 40,3 mln zł przychodu (konsensus 37,3 mln zł), 6,5 mln zł EBIT (konsensus 7,6 mln zł) oraz 15,5 mln zł zysku netto jednostki dominującej (konsensus 8,7 mln zł). W tym okresie marża netto wyniosła 38,5 proc. wobec 23,4 proc. konsensusu.

O 2,5 proc. poszedł z kolei w górę BoomBit. Spółka w III kw. 2022 r. odnotowała 4,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2,33 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 5,67 mln zł wobec 4,09 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 73,62 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 57,61 mln zł rok wcześniej.

Na szerokim rynku najmocniej, bo o 39,7 proc., wzrósł kurs GreenX. Spółka poinformowała, że posiedzenie arbitrażowe prowadzone na podstawie BIT oraz TKE przed Trybunałem Arbitrażowym w sprawie roszczeń przeciwko Polsce zakończyło się. Rozprawa odbyła się w Londynie i trwała dwa tygodnie. Po zakończeniu rozprawy Trybunał Arbitrażowy wydać ma orzeczenie, termin wydania orzeczenia nie jest określony.

Roszczenia obejmują odszkodowanie w wysokości do 737 mln GBP z tytułu oszacowanej wartości utraconych korzyści oraz poniesionych przez GreenX szkód związanych z projektami Jan Karski i Dębieńsko, a także odsetki od kwoty odszkodowania.

Pozytywnie wyróżniło się także Monnari (+8,2 proc.). Grupa zanotowała w III kw. 2022 roku 10,9 mln zł zysku netto wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 10,1 mln zł wobec 1,1 mln zł straty EBIT przed rokiem.

sar/ osz/