Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia akcji własnych przewidywane jest na 3 lutego 2023 r. Transakcja nabycia akcji własnych nastąpi poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski, podano również.

"W związku z tym, że łączna liczba akcji spółki zaoferowanych do nabycia przez akcjonariuszy spółki w ramach skupu, przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką spółka zamierza nabyć w ramach skupu tj. 875 000 akcji, spółka dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji spółki [...]. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 90,40%" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Akcje własne jakie spółka nabędzie będą stanowić 8,69% udziału w kapitale zakładowym i głosach na WZA spółki.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 206,3 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)