W odpowiedzi na zaproszenie do skupu akcji ogłoszone przez Cloud Technologies inwestorzy złożyli oferty sprzedaży, które obejmują łącznie 543 862 akcji (wobec planowanego skupu 205 069 walorów), podała spółka. Średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 62,29%.

"Łączna liczba akcji zaoferowanych do nabycia przekroczyła łączną liczbę akcji, jaką spółka zamierza nabyć w ramach skupu, to jest 205 069 akcji. Wobec powyższego spółka zgodnie z zasadami przedstawionymi w zaproszeniu dokona proporcjonalnej redukcji ofert sprzedaży akcji, a średnia stopa redukcji złożonych ofert wyniesie 62,29%" - czytamy w komunikacie.

Akcje zostaną nabyte po cenie 48 zł każda. Łączna cena nabywanych akcji wyniesie 9,84 mln zł. Zawarcie i rozliczenie transakcji nabycia akcji przewidywane jest na 16 marca br. Transakcje nabycia akcji nastąpią poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Ipopema Securities, podano także.

Nabywane akcje będą stanowić 4,1% udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się big data, marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) - OnAudience.com. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od 2012 r.

Reklama

(ISBnews)