Alumetal postanowił zarekomendować przeznaczenie 156,09 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 156,25 mln zł oraz kwoty 56,98 mln zł pochodzącej z utworzonego z zysku kapitału zapasowego spółki na wypłatę dywidendy, co oznacza wypłatę 13,82 zł na akcję, podała spółka.

Kwotę 159.704 zł spółka proponuje przeznaczyć na zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Spółki.

"W związku z wypłatą w dniu 29 grudnia 2022 roku przez spółkę zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w kwocie 51 593 147,1 zł, tj. 3,30 zł na jedną akcję, zarząd zawnioskował o ustalenie dla pozostałej części dywidendy w kwocie 164 472 699,24 zł, czyli 10,52 zł na każdą akcję, dnia dywidendy na dzień 27 kwietnia 2023 roku, a terminu wypłaty dywidendy na dzień 27 lipca 2023 roku" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,19 mld zł w 2021 r.

(ISBnews)