Jak podkreśliła KE, Norsk Hydro i Alumetal są głównymi europejskimi producentami stopów odlewniczych aluminium, półproduktu wykorzystywanego głównie przez przemysł motoryzacyjny do odlewania części samochodowych. Alumetal wytwarza je z materiałów pochodzących z recyklingu, podczas gdy Norsk Hydro wykorzystuje materiały niepoddane recyklingowi i produkcję opiera na energii ze źródeł odnawialnych.

Norsk Hydro jest norweską spółką działającą w całym łańcuchu wartości aluminium

W wyniku szczegółowego dochodzenia KE stwierdziła, że połączenie nie wywoła obaw w zakresie konkurencji w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), w szczególności w odniesieniu do stopów odlewniczych aluminium. Komisja badała m.in., czy transakcja może wzmocnić wiodącą pozycję Norsk Hydro jako dostawcy stopów odlewniczych aluminium, wyeliminować istotną konkurencję ze strony rozwijającego się dostawcy zdolnego do wprowadzania na rynek tańszych i zaawansowanych produktów z aluminium pochodzących z recyklingu, oraz ograniczyć liczbę wiarygodnych alternatywnych dostawców stopów.

Reklama

Komisja stwierdziła, że łączny udział stron w rynku litych zaawansowanych stopów odlewniczych aluminium w EOG jest umiarkowany i istnieje szereg znaczących alternatywnych dostawców. Ponadto strony nie są ścisłymi konkurentami na rynku stopów odlewniczych aluminium. Relacje wertykalne między Alumetalem, jako producentem stopów wstępnych aluminium, a Norsk Hydro jako potencjalnym klientem nie wzbudziły obaw ze względu na obecność na rynku wystarczającej liczby alternatywnych dostawców i klientów tego produktu - podkreśliła KE.

Norsk Hydro jest norweską spółką działającą w całym łańcuchu wartości aluminium, od wydobycia boksytu i produkcji tlenku glinu, po wytwarzanie energii i recykling aluminium.

Alumetal jest polskim producentem aluminiowych stopów odlewniczych i stopów wstępnych aluminium, posiadającym zakłady produkcyjne w Polsce oraz na Węgrzech.