Hydro Aluminium podwyższyło cenę w wezwaniu na akcje Alumetalu do 82 zł na akcję z 78,69 zł, podał Alumetal.

Wzywający zamierza nabyć 5 108 221 akcji reprezentujących około 32,67% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów od IPO30 Unipessoal LDA za cenę równą 78,69 zł za jedną akcję.

"Wzywający informuje, że podwyższona cena akcji w wezwaniu będzie obowiązywała wyłącznie do dnia 15 czerwca 2023 r. do godziny 23:59. Ze skutkiem od dnia 16 czerwca 2023 r. godziny 00:00 wzywający zamierza obniżyć cenę akcji w wezwaniu do pierwotnego poziomu (tj. do kwoty 78,69 zł)" - czytamy w komunikacie.

25 maja Norsk Hydro ponownie ogłosiło wezwanie na 100% akcji Alumetal - z ceną 78,69 zł za akcję. Oznaczała ona premię w wysokości 15% wobec ceny oferowanej w pierwszym wezwaniu ogłoszonym przez Hydro w kwietniu 2022 r.

Wezwanie dojdzie do skutku po spełnieniu wszystkich określonych w nim warunków, w szczególności jeśli dotychczasowi akcjonariusze złożą zapisy na sprzedaż co najmniej 50% wszystkich akcji, tj. 7 817 143 akcji.

Reklama

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)