Alumetal spodziewa się, że tegoroczny capex wyniesie 40-kilka mln zł. Sprzedaż w tym roku będzie cechować się większym r/r udziałem rynku krajowego i raczej pozostanie pod wpływem słabszego popytu, poinformowali członkowie zarządu.

"Spodziewany się około 40-kilku mln zł [nakładów inwestycyjnych], niskie 40-klika mln zł. Biorąc pod uwagę, że wydaliśmy w I kw. 13,1 mln zł to pozostało do wydania ok. 30 mln zł w skali pozostałych 9 miesięcy roku" - powiedział dyrektor finansowy Przemysław Grzybek, podczas konferencji prasowej.

Prezes Agnieszka Drzyżdżyk wskazała, że osłabienie popytu będzie prawdopodobnie trwało przez cały bieżący rok.

Reklama

"W tym roku nie widzimy potencjału na zmianę, poprawę w tym aspekcie. Jak rozmawiamy z odbiorcami z segmentu budowlanego, to pierwsze oczekiwania poprawy to II połowa przyszłego roku. Wydaje się, że konsument czeka na obniżenie stóp procentowych, żeby można było ten proces inwestycyjny znowu rozważać. A w przemyśle motoryzacyjnym trudno powiedzieć; motorem zmiany może być inna polityka cenowa sprzedaży nowych samochodów i to jest narządzie, które producenci mają w rękach, żeby ten popyt może zastymulować i może odwrócić tendencję" - powiedziała prezes.

"Zmiany [w geografii sprzedaży] widoczne były już [...] po I kw., gdzie widać wyraźny wzrost ilości sprzedaży na rynku krajowym. Spodziewam się, że ta tendencja utrzyma się w kolejnych kwartałach. Byłby to rok - w porównaniu do 2022 r. - gdzie Alumetal lokuje większą ilość sprzedaży na rynku polskim" - dodała.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 785,94 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 838,47 mln zł rok wcześniej. Wolumen sprzedaży wyrobów wyniósł 62,7 tys. ton i był o 5% niższy w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Struktura geograficzna kierunków dostaw w I kwartale 2023 roku uległa znacznym zmianom w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku. Nastąpił wzrost udziału sprzedaży na rynku polskim o ponad 8 punktów procentowych ( z 23,1% do 31,7%) w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2022 roku i analogiczny spadek udziału sprzedaży na innych rynkach.

Spółka poinformowała też, że wydatki inwestycyjne w I kwartale 2023 roku wyniosły 13,1 mln zł i były o 44% niższe niż rok wcześniej, z czego 6,1 mln zł stanowiły wydatki odtworzeniowe, a 7 mln zł na wydatki rozwojowe.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)