W wezwaniu Hydro Aluminium do sprzedaży 100% akcji Alumetalu po 82 zł za akcję zapisami zostało objętych ponad 97% wszystkich akcji, podało Hydro. Transakcja nabycia akcji przez Hydro ma zostać zawarta 5 lipca, zaś jej rozliczenie nastąpi 7 lipca br.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że ogłoszone przez nas wezwanie kończy się sukcesem. Zgodnie z zapowiedziami, naszym celem będzie teraz sprawne przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji, które pozostały w rękach mniejszościowych akcjonariuszy, a także wycofanie spółki z obrotu giełdowego. Jesteśmy pod wrażeniem rozwoju Alumetalu, jakości produkcji oraz doświadczenia kadry zarządzającej i pracowników. Teraz będziemy chcieli sprawnie połączyć Alumetal z Hydro, dzięki czemu będziemy mogli oferować jeszcze szerszą gamę produktów niskoemisyjnych naszym klientom" - powiedział wiceprezes wykonawczy, szef Hydro Aluminium Metal, Eivind Kallevik, cytowany w komunikacie.

Przy założeniu zakupu akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Alumetalu, wartość transakcji wyniesie niemal 1,27 mld zł.

Na początku maja br. Hydro otrzymało bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na planowane przejęcie Alumetalu, a zatem nie ma już żadnych wymogów regulacyjnych potrzebnych do sfinalizowania transakcji. W połowie czerwca spełniony został inny kluczowy warunek wezwania, tzn. dotychczasowi akcjonariusze Alumetalu złożyli zapisy na sprzedaż co najmniej 50% akcji, przypomniano.

Hydro jest wiodącą firmą w branży aluminiowej i energetyce. Od 1905 r. przetwarza surowce naturalne, tworząc miejsce pracy dla 30 tys. pracowników w 40 krajach, w tym w Polsce i na Węgrzech.

Reklama

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)