Elemental Alu odwołał zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Alumetalu ze skutkiem natychmiastowym ze względu na to, iż złożone zapisy w wezwaniu innej firmy - Hydro Aluminium - objęły 15 czerwca 2023 r. 10 664 825 akcji, czyli ok. 68,21 proc. kapitału i głosów Alumetalu, wynika z komunikatu spółki.

Spółka podała, że "w nawiązaniu do: "1) postanowień ogłoszonego zaproszenia do składania na rzecz Elemental Alu ofert sprzedaży akcji Alumetal; 2) komunikatu Hydro Aluminum z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie spełnienia warunku określonego w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Alumetal, zgodnie z którym zapisy złożone w wezwaniu ogłoszonym przez Hydro Aluminium objęły w dniu 15 czerwca 2023 r. 10 664 825 akcji uprawniających do takiej samej liczby głosów stanowiących ok. 68,21% ogólnej liczby głosów i kapitału zakładowego. Informuje o odwołaniu zaproszenia ze skutkiem natychmiastowym" - podano.

"Zaproszenie zostało odwołane z uwagi na brak możliwości realizacji warunku 2 wskazanego w treści zaproszenia. Zgodnie z treścią zaproszenia, nabycie akcji przez Elemental Alu w wyniku przeprowadzonego zaproszenia miało nastąpić pod warunkiem zaoferowania przez akcjonariuszy do nabycia przez Elemental Alu w odpowiedzi na zaproszenie łącznie co najmniej 7 035 430 akcji, stanowiących łącznie co najmniej 45% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz uprawniających do łącznie co najmniej 45% ogólnej liczby głosów na walnym z zgromadzeniu spółki. Z uwagi na treść komunikatu Hydro, spełnienie się ww. warunku 2 jest niemożliwe" - czytamy dalej.

Reklama

Elemental Alu poinformował jednocześnie, że w skutek odwołania zaproszenia, tracą moc dyspozycje blokady akcji Alumetal złożone przez akcjonariuszy Alumetal w odpowiedzi na zaproszenie.

14 czerwca Elemental Alu ogłosił zaproszenie do składania ofert na sprzedaż nie więcej niż 7 167 142 akcji Alumetalu, stanowiących 45,84% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów, a oferowana cena zakupu wynosiła 83,7 zł za akcję. 15 czerwca Elemental Alu podwyższył cenę w zaproszeniu do 85 zł, a oferty sprzedaży miały być przyjmowane od 15 do 26 czerwca 2023 r. Grupa Elemental chciała zwiększyć udział w Alumetalu do nie więcej niż 49,99% udziału w kapitale i głosach.

Z kolei 25 maja Norsk Hydro ogłosiło swoje drugie wezwanie na 100% akcji Alumetalu - z ceną 78,69 zł za akcję, która oznaczała premię w wysokości 15% wobec ceny oferowanej w pierwszym wezwaniu ogłoszonym przez Hydro w kwietniu 2022 r. Później cena została podniesiona do 82 zł, a 15 czerwca ponownie obniżona do 78,69 zł (dla zapisów dokonanych po końcu tego dnia).

Hydro jest wiodącą firmą w branży aluminiowej i energetyce. Od 1905 r. przetwarza surowce naturalne, tworząc miejsce pracy dla 30 tys. pracowników w 40 krajach, w tym w Polsce i na Węgrzech.

Założony w 2010 r. Elemental Holding jest przedsiębiorstwem zajmującym się recyklingiem. Ma 55 spółek zależnych w 35 krajach, posiadających ponad 50 zakładów zbierania i przetwarzania, z których 30 znajduje się w całej Europie, a reszta poza Europą (w USA, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Malezji). Elemental zatrudnia ponad 1 100 osób na całym świecie. Był notowany na GPW w latach 2013-2021.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)