W trwającym wezwaniu Hydro Aluminium do sprzedaży 100% akcji Alumetalu po 82 zł za akcję zapisami zostało już objętych ponad 90% wszystkich akcji, podało Hydro.

Zapisy będą przyjmowane do 30 czerwca, a transakcja nabycia akcji przez Hydro ma zostać zawarta 5 lipca, zaś jej rozliczenie nastąpi 7 lipca br.

Po rozliczeniu transakcji Hydro będzie dysponować wystarczającą większością głosów, aby rozpocząć działania zmierzające do wycofania Alumetalu z obrotu na GPW, a następnie w pełni zintegrować polskiego producenta wtórnego aluminium z Grupą Hydro.

Na początku maja br. Hydro otrzymało bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na planowane przejęcie Alumetalu, a zatem nie ma już żadnych wymogów regulacyjnych potrzebnych do sfinalizowania transakcji. W połowie czerwca spełniony został inny kluczowy warunek wezwania, tzn. dotychczasowi akcjonariusze Alumetalu złożyli zapisy na sprzedaż co najmniej 50% akcji, przypomniano.

Hydro jest wiodącą firmą w branży aluminiowej i energetyce. Od 1905 r. przetwarza surowce naturalne, tworząc miejsce pracy dla 30 tys. pracowników w 40 krajach, w tym w Polsce i na Węgrzech.

Reklama

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)