Hydro Aluminium zdecydowało, by podwyższyć cenę akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Alumetalu do 82 zł za sztukę z 78,69 zł., podał wzywający.

"Zmieniona cena akcji w wezwaniu jest wyższa od ceny określonej w wezwaniu przed zmianą oraz równa cenie w wezwaniu obowiązującej w dniach od 9 do 16 czerwca 2023 r. Zgodnie z art. 79b ust. 4 pkt 1 Ustawy wzywający jest obowiązany zapłacić wszystkim osobom, które zapisały się na sprzedaż akcji, zanim ogłoszono zmianę ceny, nową, wyższą cenę akcji w wezwaniu. Tym samym, wyższą cenę akcji w wezwaniu otrzymają wszystkie osoby, które zapiszą się w wezwaniu od rozpoczęcia przyjmowania zapisów" - czytamy w komunikacie.

W odniesieniu do IPO30 UNIPESSOAL LDA cena 78,69 zł za akcję stanowi cenę ustaloną zgodnie z art. 79 ust. 4 Ustawy, podano także.

Zapisami na sprzedaż akcji w wezwaniu zostało już objętych ponad 80% akcji spółki, co oznacza, że po rozliczeniu transakcji Hydro będzie dysponować wystarczającą większością głosów do podejmowania wszelkich strategicznych decyzji dotyczących Alumetalu, w tym potencjalnych zmian w statucie spółki. Przybliża to również Hydro do realizacji zamiaru wycofania akcji Alumetalu z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, podano także w komunikacie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że na wezwanie Hydro odpowiedzieli już posiadacze ponad 80% akcji Alumetalu. Podwyższając ponownie cenę z 78,69 zł do 82 zł na akcję dajemy możliwość pozostałym akcjonariuszom wyjścia ze spółki na tych samych warunkach, jak inwestorzy, którzy złożyli zapis na sprzedaż akcji do 15 czerwca, tj. w poprzednim okresie obowiązywania podwyższonej ceny. Jednocześnie chcielibyśmy wyraźnie zasygnalizować, że jest to nasza finalna propozycja. Cena nie będzie już zmieniana. Nie zamierzamy również wydłużać wezwania" - powiedział wiceprezes wykonawczy Eivind Kallevik, szef Hydro Aluminium Metal, cytowany w komunikacie.

Reklama

Zapisy na sprzedaż akcji w wezwaniu będą przyjmowane do 30 czerwca 2023 r.

Na początku maja br. Hydro otrzymało bezwarunkową zgodę Komisji Europejskiej na planowane przejęcie Alumetalu, a zatem nie ma już żadnych wymogów regulacyjnych potrzebnych do sfinalizowania transakcji.

W połowie czerwca spełniony został z kolei inny kluczowy warunek wezwania, tzn. dotychczasowi akcjonariusze Alumetalu złożyli zapisy na sprzedaż co najmniej 50% akcji.

Hydro jest wiodącą firmą w branży aluminiowej i energetyce. Od 1905 r. przetwarza surowce naturalne, tworząc miejsce pracy dla 30 tys. pracowników w 40 krajach, w tym w Polsce i na Węgrzech.

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)