Grupa Hydro, która dwukrotnie ogłaszała wezwania do sprzedaży akcji Alumetalu, oceniła, że ogłoszone w czwartek zaproszenie do sprzedaży akcji Alumetalu przez Elemental nie oferuje żadnych zabezpieczeń, podczas gdy wezwanie Hydro ma pełną ochronę w postaci gwarancji na 100% wartości Alumetalu, podała spółka w komentarzu do ogłoszonego przez Elemental zaproszenia. Grupa Hydro zwróciła uwagę na istotne różnice między wezwaniem Hydro, a zaproszeniem Elementalu.

"Tak zwane zaproszenie Elementalu dotyczy tylko 45% akcji i może zostać odwołane w dowolnym momencie i z dowolnego powodu" - skomentował starszy wiceprezes odpowiedzialny za komunikację w Grupie Hydro Halvor Molland.

"Zaproszenie Elementalu zostało przedstawione przez spółkę z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł i wydaje się, że nie oferuje żadnych zabezpieczeń, podczas gdy wezwanie Hydro jest regulowane odpowiednimi przepisami, z pełną ochroną w postaci ustanowionej gwarancji na 100% wartości Alumetalu. Nasi doradcy uważają również, że Elemental będzie prawdopodobnie musiał uzyskać odpowiednie zgody organów w Czechach, Macedonii, Słowenii i na Słowacji, co zajmie dużo czasu" - dodał.

W czwartek Elemental Alu, z grupy Elemental Holding, ogłosił zaproszenie do sprzedaży nie więcej niż 7 167 142 akcji Alumetalu, stanowiących 45,84% kapitału zakładowego i głosów, po 83,7 zł za akcję. Oferty będą przyjmowane od 15 do 26 czerwca 2023 r. Intencją Elemental Alu i podmiotów powiązanych jest osiągnięcie łącznie nie więcej niż 7 817 142 akcji, czyli 49,99% Alumetalu. Warunkiem nabycia akcji przez Elemental Alu jest zgoda Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na dokonanie koncentracji oraz zaoferowanie przez akcjonariuszy w odpowiedzi na zaproszenie co najmniej 7 035 430 akcji, czyli co najmniej 45% kapitału. Zgodę na dokonanie przejęcia kontroli przez Elemental Holding nad Alumetalem wydał wcześeniej niemiecki urząd antymonopolowy (Bundeskartellamt).

25 maja Norsk Hydro ponownie ogłosiło wezwanie na 100% akcji Alumetal - z ceną 78,69 zł za akcję. Oznaczała ona premię w wysokości 15% wobec ceny oferowanej w pierwszym wezwaniu ogłoszonym przez Hydro w kwietniu 2022 r., a następnie 9 czerwca Hydro Aluminium podwyższyło cenę w wezwaniu na akcje Alumetalu do 82 zł na akcję. Inwestorzy mogą składać zapisy do 30 czerwca br. (od 26 maja). Wezwanie dojdzie do skutku po spełnieniu wszystkich określonych w nim warunków, w szczególności jeśli dotychczasowi akcjonariusze złożą zapisy na sprzedaż co najmniej 50% wszystkich akcji, tj. 7 817 143 akcji. W maju największy akcjonariusz Alumetalu - kontrolowana przez Grzegorza Stulgisa spółka IPO30 Unipessoal LDA - odpowiedział na wezwanie Hydro Aluminium AS i złożył zapis na sprzedaż wszystkich posiadanych akcji Alumetalu (5 108 221) reprezentujących 32,78% kapitału zakładowego po 78,69 zł za akcję.

Reklama

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

Hydro jest wiodącą firmą w branży aluminiowej i energetyce. Od 1905 r. przetwarza surowce naturalne, tworząc miejsce pracy dla 30 tys. pracowników w 40 krajach, w tym w Polsce i na Węgrzech.

Założony w 2010 r. Elemental Holding jest przedsiębiorstwem zajmującym się recyklingiem. Ma 55 spółek zależnych w 35 krajach, posiadających ponad 50 zakładów zbierania i przetwarzania, z których 30 znajduje się w całej Europie, a reszta poza Europą (w USA, Turcji, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Malezji). Elemental zatrudnia ponad 1 100 osób na całym świecie. Był notowany na GPW w latach 2013-2021.

(ISBnews)