Alumetal miał 679,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży (-28 proc. r/r), 24,1 mln zł EBITDA (-73 proc. r/r) i 10,2 mln zł zysku netto (-85 proc. r/r) w II kw. br., podała spółka, prezentując wstępne dane. Zysk netto w ujęciu znormalizowanym wyniósł 9,5 mln zł (-85 proc. r/r).

"Zaostrzenie walki konkurencyjnej w sytuacji mniejszego popytu na stopy aluminiowe i relatywnie wysokich cen surowca złomowego z racji jego mniejszej dostępności, poskutkowały w drugim kwartale obniżeniem marż w większym stopniu, niż można było się wcześniej spodziewać. Jesteśmy w okresie oczekiwanego odreagowania rynku po dwuletnim okresie ponadprzeciętnych marż, a kolejne kwartały powinny przynieść normalizację sytuacji rynkowej. Rok 2022, czyli rok porównawczy, był jak dotychczas rekordowy pod względem wyników Grupy Alumetal" - powiedziała prezes Agnieszka Drzyżdżyk, cytowana w komunikacie.

"Od lipca br. jesteśmy w strukturach globalnej Grupy Hydro, co zwiększa nasze możliwości dalszego konsekwentnego umacniania pozycji wiodącego dostawcy wtórnych aluminiowych stopów odlewniczych w Europie dzięki nowoczesnym zakładom produkcyjnym, sile finansowej i trwałym przewagom konkurencyjnym. Sprzyja nam rosnące zainteresowanie 'zielonym' aluminium z recyklingu, które zapewnia wielokrotnie niższy ślad węglowy niż aluminium z elektrolizy" - dodała Drzyżdżyk.

W związku z zamiarem delistingu spółki, jaki wyraził jej obecny dominujący akcjonariusz, można spodziewać się wygaszania dotychczasowej aktywności Grupy Alumetal w zakresie komunikacji wykraczającej poza obowiązki wynikające ze stosownych regulacji prawnych. W efekcie rozliczenia wezwania na akcje Alumetal S.A. 97,65 proc. akcji spółki należy obecnie do norweskiej Grupy Hydro, przypomniano.

Ostateczne wyniki finansowe osiągnięte przez Grupę Alumetal w II kwartale 2023 roku zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie okresowym, którego publikacja zaplanowana jest na 16 sierpnia 2023 roku, zakończono.

Reklama

Grupa kapitałowa Alumetal działa w przemyśle odlewniczym i hutniczym w zakresie produkcji wtórnego aluminium, tj. wytwarzania aluminiowych stopów odlewniczych oraz stopów wstępnych ze złomu aluminiowego. Grupa Alumetal zajmuje w tej dziedzinie pozycję krajowego lidera oraz jest drugim największym wytwórcą wtórnych stopów aluminium w Europie. Spółka jest notowana na GPW od lipca 2014 r. Jej skonsolidowane przychody z umów z klientami sięgnęły 3,27 mld zł w 2022 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)